ZWARTE VRIJDAG-UITVERKOOP ZWARTE VRIJDAG-UITVERKOOP
-70% KORTING

Derila PRIVACYBELEID

Versie van toepassing vanaf 10 juni 2021

 1. Waarom moet ik dit privacybeleid lezen?

Dit privacybeleid (‘beleid‘) beschrijft hoe EcomLT LLC (handelend onder de naam Derila, hierna te noemen het "Bedrijf", "wij", "ons", "onze") je persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en bewaart en welke wettelijke rechten je hebt.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van mijn gegevens?

Wij zijn: EcomLT LLC, handelend onder de naam Derila;

Ons bedrijfsnummer is: 5416329

Ons adres: 1616 Westgate Circle, Brentwood, TN 37027, USA

Ons e-mailadres: support@derila.com

 1. Waarom en hoe verzamelen jullie mijn informatie?
 1. 1. Om je bestellingen via onze webwinkel te verwerken, betalingen te ontvangen en gekochte goederen te leveren
Wanneer is dit voor mij van belang? Welke gegevens verzamelen jullie over mij Wat is jullie wettelijke basis om mijn gegevens te verzamelen? Waar halen jullie de gegevens vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie gegevens over mij?
Bij aankoop van onze producten Voornaam, achternaam, leveringsadres, telefoonnummer, e-mailadres, informatie over je betaalde aankoopprijs en valuta, het merk, type, BIN-nummer en land van de uitgever van je kredietkaart, IP-adres, taal, type toestel, betalingsgeschiedenis Contract (Art. 6 (1) (b) van AVG). Van jezelf Het is een vereiste om een contract te kunnen sluiten. Als je deze informatie niet verstrekt, zul je onze producten niet kunnen kopen en ontvangen. 10 jaar
 1. 2. Om de veiligheid van onze website te garanderen en deze te verbeteren
Wanneer is dit voor mij van belang? Welke gegevens verzamelen jullie over mij Wat is jullie wettelijke basis om mijn gegevens te verzamelen? Waar halen jullie de gegevens vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie gegevens over mij?
Wanneer je onze website gebruikt of onze Servicevoorwaarden overtreedt IP-adres, gegevens over het toestel en ID, gegevens over de webbrowser, gegevens over je activiteit op onze website, land, gegevens over overtredingen van de Servicevoorwaarden en vermelding op een zwarte lijst Wettig belang (veiligheid en verbetering van onze website) (Art. 6 (1) (f) van AVG) Van jezelf Nee 1 maand na je laatste gebruik van de website; 10 jaar voor informatie over overtredingen van de Servicevoorwaarden en de zwarte lijst
 1. 3. Om je klantenondersteuning te bieden
Wanneer is dit voor mij van belang? Welke gegevens verzamelen jullie over mij Wat is jullie wettelijke basis om mijn gegevens te verzamelen? Waar halen jullie de gegevens vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie gegevens over mij?
Wanneer je een vraag of een klacht indient bij onze klantendienst Voornaam, achternaam, e-mailadres, land, telefoonnummer, onderwerp van je vraag, datum van je vraag, inhoud van je vraag, bijlagen bij je vraag, antwoord op je vraag, geschiedenis van het klantencontact, bestel-ID Toestemming (Art. 6 (1) (a) van AVG) Van jezelf

Dienstverleners voor klantendienst
Nee 10 jaar vanaf het moment dat je laatste aanvraag werd ontvangen
 1. 4. Om je te informeren over onze producten of om je aanbiedingen op internet te tonen
Wanneer is dit voor mij van belang? Welke gegevens verzamelen jullie over mij Wat is jullie wettelijke basis om mijn gegevens te verzamelen? Waar halen jullie de gegevens vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie gegevens over mij?
Wanneer wij je willen informeren of je mening willen vragen over onze producten of aanbiedingen op het internet willen tonen. Volledige naam, e-mail, telefoonnummer, IP-adres, bestelgegevens, land, postback-informatie, website die de bedrijfswebsite heeft doorverwezen, je interactie met internettoepassingen Toestemming (Art. 6 (1) (a) van AVG)

Relatie met de klant

Gewettigd belang (direct marketing en internettoevoegingen) (Art. 6 (1) (f) van AVG)
Van jezelf

Socialmediadienstverleners

Marketingdienstverleners

E-commercedienstverleners
Nee 5 jaar, tenzij je je afmeldt
 1. 5. Om met je te interageren via sociale media
Wanneer is dit voor mij van belang? Welke gegevens verzamelen jullie over mij Wat is jullie wettelijke basis om mijn gegevens te verzamelen? Waar halen jullie de gegevens vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie gegevens over mij?
Als je interageert met onze socialmediaprofielen (bv. een bericht stuurt, onze profielen volgt, een bericht deelt, op een bericht reageert) Naam en voornaam, e-mailadres, geslacht, land, foto, bericht, tijd en datum waarop het bericht ontvangen werd, inhoud van het bericht, bijlagen bij het bericht, antwoord op het bericht, tijdstip van antwoord op het bericht, informatie over de beoordeling van het Bedrijf, reacties op een bericht, aandelen in het bericht, informatie over reacties op het bericht. Toestemming (Art. 6 (1) (a) van AVG) Van jezelf en van de dienstverleners van de sociale media Nee 10 jaar vanaf je laatste interactie met onze socialmediaprofielen
 1. 6. Het selectieproces van potentiële werknemers uitvoeren
Wanneer is dit voor mij van belang? Welke gegevens verzamelen jullie over mij Wat is jullie wettelijke basis om mijn gegevens te verzamelen? Waar halen jullie de gegevens vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie gegevens over mij?
Wanneer wij jouw sollicitatie voor een vacature ontvangen, wanneer je ons toestemming geeft om je cv op te slaan, of wanneer wij contact met je opnemen op basis van de informatie die je openbaar maakt op professionele socialmediaplatforms Volledige naam, e-mail, telefoonnummer, cv, werkervaring, andere informatie die je ons verstrekt Toestemming (Art. 6 (1) (f) van AVG)

Contract (Art. 6 (1) (b) van AVG).

Wettig belang (om contact met je op te nemen als je je informatie openbaar hebt gemaakt) (Art. 6 (1) (f) van AVG)
Van jezelf

Professionele dienstverleners voor sociale media

HR-agentschappen
Het is een vereiste dat alleen noodzakelijk is wanneer wij het voornemen hebben een arbeidsovereenkomst met je te sluiten. Als je deze informatie niet verstrekt, kunnen wij geen arbeidsovereenkomst met je sluiten. 6 maanden na het einde van de desbetreffende aanwervingsprocedure

5 jaar nadat je ons je toestemming hebt gegeven of je informatie openbaar hebt gemaakt op professionele sociale media platforms.
 1. 7. Om te voldoen aan de wettelijke boekhoudkundige vereisten
Wanneer is dit voor mij van belang? Welke gegevens verzamelen jullie over mij Wat is jullie wettelijke basis om mijn gegevens te verzamelen? Waar halen jullie de gegevens vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie gegevens over mij?
Wanneer je onze producten bestelt Volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, adres, handtekening, facturen, verslagen, boekhoudkundige documenten, betalingen, betaalde bedragen, andere informatie die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen Wettelijke verplichting (Art. 6 (1) (c) van AVG) Van jezelf

Audit dienstverleners
Het is een wettelijke verplichting. Als je deze informatie niet verstrekt, zul je geen goederen of diensten van ons kunnen kopen 10 jaar na een transactie
 1. 8. Om onze rechten en belangen te verdedigen
Wanneer is dit voor mij van belang? Welke gegevens verzamelen jullie over mij Wat is jullie wettelijke basis om mijn gegevens te verzamelen? Waar halen jullie de gegevens vandaan? Ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? Hoe lang bewaren jullie gegevens over mij?
Indien wij betrokken worden bij een gerechtelijke procedure waaraan jij onderworpen bent of indien wij wettelijk verplicht zijn informatie over je te verzamelen De hierboven vermelde informatie, boekhoudkundige en juridische dossiers, wettelijke documenten, andere informatie die je ons verstrekt, andere informatie die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen en/of te verstrekken Wettelijke verplichting (Art. 6 (1) (c) van AVG)

Wettig belang (om onze rechten en belangen te beschermen) (Art. 6 (1) (f) van AVG).
Uit voornoemde bronnen, wetshandhavingsinstanties, partijen die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure, rechtbanken Ja, wanneer wij wettelijk verplicht zijn persoonlijke informatie te verzamelen 10 jaar na het einde van de contractuele relatie met ons of, indien dit langer is, voor de duur van een gerechtelijke procedure en 3 jaar nadat een definitieve beslissing van een autoriteit volledig van kracht is geworden
Als het geval zich voordoet - informatie over strafbare feiten en veroordelingen Vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (Art. 9 (2) (f) van de AVG)
 1. Met wie delen jullie mijn gegevens?

Wij delen je informatie met ontvangers van gegevens, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER), in gevallen waarin dat nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden en toegestaan volgens de geldende wetten.

Ontvanger van gegevens of categorie ontvangers van gegevens Doel van de gegevensoverdracht Land van de begunstigde Besluit van de Europese Commissie over de vraag of een land buiten de EER een toereikend niveau van gegevensbescherming heeft Geschikte garanties die mijn gegevens beschermen, wanneer ze naar landen buiten de EER worden doorgegeven
Dienstverleners op het gebied van boekhouding en audit Om te voldoen aan de wettelijke boekhoudkundige vereisten EU N.v.t. N.v.t.
Dienstverleners voor archivering Om ons archief te behouden EU N.v.t. N.v.t.
Dienstverleners op het gebied van elektronische communicatie Om onze elektronische communicatie te beheren EU N.v.t. N.v.t.
Advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, gegevensbeschermingsfunctionarissen, consultants Om onze naleving te verzekeren, onze rechten en belangen te verdedigen EU N.v.t. N.v.t.
E-mail- en cloudhostingdienstverleners IT-middelen beheren Wereldwijd Nee Contractuele standaardclausules van de EU
Banken, betalingsverwerkers en andere financiële dienstverleners Om betalingen te verwerken Wereldwijd Nee Contractuele standaardclausules van de EU
Marketing en telemarketing dienstverleners Om onze producten te promoten Wereldwijd Nee Contractuele standaardclausules van de EU
Dienstverleners voor verzending en distributiecentra Om onze producten te verzenden Wereldwijd Nee Contractuele standaardclausules van de EU
Dienstverleners voor klantendienst Om klantenondersteuning te bieden Wereldwijd Nee Contractuele standaardclausules van de EU
Dienstverleners sociale media Om onze sociale media profielen te beheren Wereldwijd Nee Contractuele standaardclausules van de EU
 1. Welke wettelijke rechten heb ik met betrekking tot mijn informatie?

Onder voorbehoud van de voorwaarden en beperkingen die door de toepasselijke wetgeving zijn bepaald, heb je het recht (i) om een bevestiging te krijgen of wij de gegevens over je verzamelen en om toegang tot die gegevens te vragen; (ii) om onjuiste of onnauwkeurige gegevens te corrigeren of aan te vullen wanneer ze onvolledig zijn; (iii) om de gegevens die wij over je hebben, te wissen; (iv) om het gebruik van je gegevens te beperken wanneer je de juistheid van de gegevens betwist, bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens of je gegevens nodig hebt voor wettelijke doeleinden; (v) je informatie op te vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van de informatie; (vii) elke aan ons gegeven toestemming met betrekking tot de verwerking van je gegevens in te trekken; (viii) een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteiten; en (ix) geen discriminerende behandeling te krijgen bij de uitoefening van je rechten. Meer gedetailleerde informatie over je rechten en wanneer die van toepassing zijn, vind je in de onderstaande rubrieken.

 1. Wat is mijn recht om toegang tot gegevens te verzoeken?

Je hebt het recht te vragen dat wij je bepaalde informatie meedelen over de wijze waarop wij je gegevens verzamelen en gebruiken. Zodra wij je verzoek ontvangen en geverifieerd hebben, zullen wij je de categorieën van persoonlijke informatie bekendmaken die wij over je verzameld hebben, de categorieën van bronnen voor de persoonlijke gegevens die wij over je verzameld hebben, onze zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen van die persoonlijke gegevens, de categorieën van derden met wie wij die persoonlijke gegevens delen, de specifieke stukken van persoonlijke gegevens die wij over je verzameld hebben en andere informatie die wij volgens de toepasselijke wetten verplicht zijn te verstrekken. Wij hebben de informatie aan derden bekendgemaakt voor een zakelijk of commercieel doel, zoals beschreven in Sectie 4 van dit beleid.

 1. Wat is mijn recht op rectificatie?

Je hebt het recht om onjuiste persoonlijke informatie over je te laten corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heb je het recht om onvolledige informatie te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

 1. Wat is mijn recht om te vragen dat de informatie wordt verwijderd?

Je hebt het recht te vragen dat jouw door ons verzamelde en bewaarde gegevens worden verwijderd wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt; (ii) je de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is; (iii) wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe marketingdoeleinden; (iv) wanneer de informatie onrechtmatig is verwerkt; (v) wanneer de informatie moet worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen; (vi) wanneer de informatie is verzameld in verband met het rechtstreeks aan een kind aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij en wanneer daarvoor toestemming is gegeven. Zodra wij jouw verzoek hebben ontvangen en geverifieerd, zullen wij je informatie uit onze bestanden wissen (en onze dienstverleners opdracht geven je informatie te wissen), tenzij de toepasselijke wetgeving in een bepaald geval niet in het wissen van de informatie voorziet (bijvoorbeeld, het bewaren van de informatie is voor ons of onze dienstverlener(s) noodzakelijk om de transactie te voltooien waarvoor wij de persoonlijke informatie hebben verzameld, een goed of dienst te leveren dat je hebt aangevraagd, acties te ondernemen die redelijkerwijs verwacht worden in het kader van onze lopende zakenrelatie met jou, of anderszins ons contract met je uit te voeren, veiligheidsincidenten op te sporen, bescherming te bieden tegen kwaadwillige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, of de verantwoordelijken voor dergelijke activiteiten te vervolgen, aan een wettelijke verplichting te voldoen, andere interne en wettige toepassingen van die informatie te maken die verenigbaar zijn met de context waarin je de informatie hebt verstrekt).

 1. Wat is mijn recht om de verwerking van informatie te beperken?

Je hebt het recht de verwerking van je gegevens te beperken in de gevallen waarin (i) de juistheid van de persoonsgegevens door jou wordt betwist; (ii) de verwerking onwettig is en je je tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt; (iii) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar zij door jou nodig zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; (iv) je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

 1. Wat is mijn recht op de overdraagbaarheid van gegevens?

Je hebt recht op de overdracht van gegevens in de gevallen waarin je de gegevens die je hebt verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm wenst te ontvangen of die gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke wenst door te geven wanneer de verwerking op toestemming of op een overeenkomst berust en met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd.

 1. Wat is mijn recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van mijn gegevens?

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens wanneer de verzameling en het gebruik gebaseerd zijn op een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag of een rechtmatig belang, met inbegrip van profilering, zoals uitgelegd in punt 3 van dit beleid, of wanneer je bezwaar maakt tegen het verzamelen van je persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

 1. Wat is mijn recht om mijn toestemming in te trekken?

Je hebt het recht om elke gegeven toestemming met betrekking tot de verwerking van je gegevens in te trekken, wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd, zoals uitgelegd in punt 3 van dit beleid en je die toestemming op elk moment probeert in te trekken.

 1. Wat is mijn recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten?

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van je gewone verblijfplaats of werkplek, of van een vermeende inbreuk op de AVG.

 1. Wat is mijn recht om niet op een discriminerende manier behandeld te worden bij de uitoefening van mijn rechten?

Wanneer je je in de toepasselijke wetten vastgelegde rechten uitoefent, heb je ook recht op non-discriminatie. Bijvoorbeeld, omdat je je rechten krachtens de toepasselijke wetten hebt uitgeoefend, zal jou geen goederen of diensten geweigerd worden, zal je geen andere prijs aangerekend worden, zal je geen andere kwaliteit van goederen en diensten aangeboden worden, enz.

 1. Hoe dien ik een aanvraag in?

Als je gebruik wilt maken van je hierboven beschreven rechten, kun je een aanvraag bij ons indienen via e-mail op support@derila.com of via ons gratis telefoonnummer: +1 (205) 782-7133 (US).

 1. Kan ik een gevolmachtigd agent gebruiken?

Zeker. Je kunt een gemachtigde agent gebruiken om in jouw naam een verzoek tot opzegging in te dienen, als je ons de schriftelijke toestemming van de gemachtigde agent geeft om dat te doen. Als dat het geval is, gelieve ons dan een kopie van die toestemming te bezorgen, zoals opgedragen in Sectie 18 van dit beleid hieronder. Wij kunnen een aanvraag weigeren van een gemachtigde agent die geen bewijs voorlegt dat hij door jou gemachtigd is om in jouw naam te handelen. Je kunt ook een verzoek indienen namens jouw minderjarige kind.

 1. Doen jullie aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering?

Nee, wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die juridische gevolgen voor jou zouden hebben.

 1. Plaatst jullie website cookies op mijn apparaat?

Ja, onze website plaatst de volgende cookies op je apparaat

Naam cookie Cookiebeschrijving Vervaldatum cookie
Strikt noodzakelijke cookies & statistieken
_fbp Wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden en bij te houden 3 maanden
_ga Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door toekenning van een willekeurig gegenereerd nummer als identificatie van de klant. Het wordt in elke paginavraag van een site opgenomen en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site. 2 jaar
_gat Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om het aantal verzoeken te beperken. 1 dag
_gid Deze cookie bewaart en actualiseert een unieke waarde voor elke bezochte pagina en wordt gebruikt om het aantal bekeken pagina's te tellen en bij te houden. 1 dag
__cfruid Cookie geassocieerd met sites die CloudFlare gebruiken, gebruikt om vertrouwd webverkeer te identificeren. Alleen tijdens de sessie
_fw_crm_v Wordt gebruikt om de identiteit van de bezoeker/gebruiker en de door de gebruiker uitgevoerde chatsessies te volgen 1 jaar
_hjid Hotjar cookie dat gezet wordt als de klant voor het eerst op een pagina komt met het Hotjar script. Het wordt gebruikt om de Hotjar User ID, uniek voor die site, op de browser te bewaren. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site aan dezelfde gebruikers-ID wordt toegeschreven. 1 jaar
_uetvid Dit is een cookie die gebruikt wordt door Microsoft Bing Ads. Het stelt ons in staat om contact te maken met een gebruiker die eerder onze website bezocht heeft. 1 jaar
XSRF-TOKEN Deze cookie wordt geschreven om de veiligheid van de site te helpen bij het voorkomen van Cross-Site Request Forgery-aanvallen. 1 dag
enence_session Dit wordt gebruikt om informatie over je huidige bezoek bij ons te bewaren. Deze cookie is essentieel voor de functionaliteit van de site. Uitsluitend tijdens je bezoek aan de website
c Deze cookie wordt gebruikt om spamberichten op te sporen en de veiligheid van de website te verbeteren. Slaat geen bezoekersspecifieke gegevens op. 2 jaar
soundestID Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of de bezoeker de website al eerder heeft bezocht, of dat het een nieuwe bezoeker op de website is. Uitsluitend tijdens je bezoek aan de website
soundtest-views Wijst een specifiek ID aan de bezoeker toe - Zo kan de website het aantal specifieke gebruikersbezoeken bepalen voor analyse en statistieken. Uitsluitend tijdens je bezoek aan de website
Cookies voor marketing
ads/ga-audiences Deze cookie wordt door Google AdWords gebruikt om bezoekers die waarschijnlijk in klanten zullen converteren, opnieuw aan te trekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites. Uitsluitend tijdens je bezoek aan de website
REST/webTracking/v1/event Deze cookie meet de doeltreffendheid van de marketing van de website. De cookie wordt gebruikt om het conversiepercentage tussen website-marketing en telefonische respons te meten. Uitsluitend tijdens je bezoek aan de website
Doelgerichte cookies
_gat_gtag_UA_136786017_1 Dit cookie maakt deel uit van Google Analytics en wordt gebruikt om verzoeken te beperken (throttle request rate). 1 minuut
 1. Hoe kan ik cookies beheren?

Je kunt je browser configureren om sommige of alle cookies te weigeren of om jouw toestemming te vragen alvorens ze te aanvaarden. Wij wijzen je erop dat je door het verwijderen van cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies wellicht geen toegang meer kunt krijgen tot bepaalde gedeelten of functies van onze website. Je kunt het gebruik van functionaliteitscookies, targeting cookies of cookies voor advertenties beheren door je browserinstellingen aan te passen. Om te weten te komen hoe je cookies in je browser kunt beheren, ga dan naar één van de onderstaande links:

 1. Hoe kan ik contact opnemen met jullie functionarissen voor gegevensbescherming?

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de manier waarop wij jouw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en bewaren, staan onze functionarissen voor gegevensbescherming klaar om je te helpen. Als je hun hulp nodig hebt, kun je te allen tijde contact met hen opnemen via dpo@ekomlita.com.